MONTESSORI herničky

Cieľom montessori herničiek je umožniť deťom objavovať svet okolo nich spôsobom, ktorý rešpektuje ich vlastné tempo, jednotlivé senzitívne a vývojové obdobia, rozvíjať ich osobnosť, samostatnosť, nezávislosť, schopnosť rozhodovať sa, sebadôveru a tiež lásku k sebe a k svojmu okoliu. 

Pripravili sme pre vás v spolupráci s renomovaným kurzom MONTE s EVI herničky v pravidelných termínoch:
Pondelky
 9.00 hod skupina pre deti 12 - 18 mesiacov
10.00 hod skupina  pre deti 1,5 - 2,5 ročné
 
Začiatok kurzu v pondelok 9.1.2023
Cena kurzu: 121 Eur (11 týždňov)

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA!


 
Na kurz je potrebné prihlásiť sa, nakoľko počet miest je obmedzený. V prípade záujmu o informácie kontaktujte priamo lektorov na emailovej adrese evi@montesevi.sk, alebo telefonicky 0905715723

A tu sa kurz koná, ak INSPIRO ešte nepoznáte :-)

POZRITE SI KOMPLETNÝ HARMONOGRAM AKTIVÍT PRE DETI I DOSPELÝCH TU!