BABY BALANCE - cvičenie už pre najmenšie deti
Baby Balance je pohybovo-edukačné cvičenie pre bábätká od 3 mesiacov až po nástup detí do škôlky. Cez hru podporujeme správny psychomotorický vývin detí.
 
DEŤOM PRINÁŠAME RADOSŤ A SKÚSENOSTI, RODIČOM INŠPIRÁCIU, PODPORU A POTEŠENIE Z POHĽADU NA SVOJE ŠIKOVNÉ DETIČKY.
 
Cieľom projektu Baby Balance je:
1. stimulácia zdravého psychomotorického a sociálno-emocionálneho vývinu detí prostredníctvom hravých činností a cvičení.
2. príprava na vstup do materskej školy, uľahčenie adaptácie detí v novom sociálnom prostredí, ktoré je pre ne prvým výrazným medzníkom v živote. Vedenie k samostatnému, zdravo sebavedomému konaniu, podpora schopnosti presadiť sa v kolektíve, pozitívne sebahodnotenie.

Aktivity a činnosti:
Rozcvičky, prispôsobené aktuálnym pohybovým schopnostiam detí
Mini tanečno - pohybové choreografie
Riekanky - artikulácia, dramatický prejav
Rytmické základné cvičenia
Pohybové činnosti zamerané na rozvoj hrubej motoriky, osvojenie správnych pohybových stereotypov
Rituálne činnosti, ktoré rozvíjajú emocionálne a sociáne vnímanie a myslenie detí
Relaxačné aktivity
U Juniorov - logogymnastika, prezentácie, poznávanie pravidiel, orientácia v priestore a i.
 
Projekt rešpektuje individuálne potreby detí, preto Balansákov rozdeľujeme do kategórií:
Mini1: 3 - 5 mesiacov
Mini2: 6 - 8 mesiacov
Mini3: 9 - 12 mesiacov (v kategóriách Mini deti zaraďujeme do kategórií podľa ich aktuálneho pohybového prejavu)
Mini/Explorer: 13 - 14 mesiacov
Explorer1: 15 - 17 mesiacov
Explorer2: 18 - 25 mesiacov
Junior: 26 - 39 mesiacov (v ostatných kategóriách deti prihlasujeme podľa ich veku)
 
Vekové hranice sú orientačné, vždy dbáme na aktuálnu úroveň schopností dieťaťa.
Deti cvičia v sprievode jedného dospelého rodinného príslušníka.
Viac na https://babybalance.sk/ponuka-cviceni/                             
 
KONTAKT:
info@babybalance.sk
0907 60 57 51

 

POZRITE SI KOMPLETNÝ ROZVRH AKTIVÍT PRE DETI TU!