BABY BALANCE - cvičenie pre najmenšie deti

Baby Balance je hudobno-pohybové, skupinové cvičenie pre deti od 3 mesiacov do 4 rokov. Dnes už v ponuke kurzov Babybalance nájdete aj Masáže pre bábätká.
Pozri VIDEO o Baby Balance TU.
Pozri VIDEO prečo začať s kurzom už v útlom veku dieťaťa - od 3 mesiacov.


Baby Balance je hudobno-pohybové, skupinové cvičenie pre bábätká od 3 mesiacov a  cvičenie pre deti od 1 do 4 rokov.
DEŤOM PRINÁŠAME RADOSŤ A SKÚSENOSTI, RODIČOM INŠPIRÁCIU, PODPORU A POTEŠENIE Z POHĽADU NA SVOJE ŠIKOVNÉ DETIČKY.
Deti cvičia v sprievode svojich rodičov,  babičiek, iných rodinných príslušníkov, alebo opatrovateľov. Projekt rešpektuje individuálne potreby detí , preto Balansákov rozdeľujeme do 4 kategórií:
 
Mini - 3 mes. - 13 mes.
Explorer - 14 mes. - 24 mes.
Junior - 2 r.- 3,5 r.
Hviezdičky - 3-4 r. (škôlkari)
Vekové hranice sú orientačné, vždy dbáme na aktuálnu úroveň schopností dieťaťa.
 
Cieľom projektu Baby Balance je:
1. stimulácia zdravého psychomotorického a sociálno-emocionálneho vývoja detí prostredníctvom hrových činností a cvičení
2. príprava na vstup do materskej školy, uľahčenie adaptácie detí v novom sociálnom prostredí, ktoré je pre ne prvým výrazným medzníkom v živote. Vedenie k samostatnému, zdravo sebavedomému konaniu, podpora schopnosti presadiť sa v kolektíve, pozitívne sebahodnotenie
 
Aktivity a činnosti:
Rozcvičky, prispôsobené aktuálnym pohybovým schopnostiam detí
Mini tanečno - pohybové choreografie
Riekanky - artikulácia, dramatický prejav
Rytmické základné cvičenia
Pohybové činnosti zamerané na rozvoj hrubej motoriky, osvojenie správnych pohybových stereotypov
Rituálne činnosti, ktoré rozvíjajú emocionálne a sociáne vnímanie a myslenie detí
Relaxačné aktivity
U Juniorov - logogymnastika, prezentácie, poznávanie pravidiel, orientácia v priestore a i.
 
Pozrite si rozvrhy cvičení Baby Balance. 
Aktuálne prebieha prihlasovanie do ZIMNÉHO KURZU 2022. Prihlasovanie prebieha cez online prihlášku priamo na stránke Baby Balance.
 
KONTAKT:
info@babybalance.sk
0911 55 77 33 (Martinka Dodoková), 0903 11 18 06 (Saška Ragas)  

POZRITE SI KOMPLETNÝ ROZVRH AKTIVÍT PRE DETI TU!