TVORIVÝ INTUITÍVNY TANEC

Tvorivý intuitívny tanec
„Tanec je komunikácia medzi telom a dušou. Vyjadruje to, na čo slová nestačia.“ Ruth Saint Denis
 
Milé ženy!
Pozývam vás na tvorivý intuitívny tanec (TIT).
Ide o voľné pohybové kreatívne vyjadrenie, prepojenie pohybu a emócií. Nemusíte vedieť tancovať, tanec sa síce odohráva v pohybe, ale pohyb nemusí byť nutne tancom. Nemusíte mať s tancom žiadne skúsenosti, dôležitý je váš originálny pohyb, vnútorný zážitok, slobodné sebavyjadrenie a autentickosť. Vaše telo sa stane prostriedkom k vytvoreniu si vzťahu k sebe samej.
Príďte zažiť potešenie z pohybu s vlastným telom a z tvorivého intuitívneho tanca.
Dovoliť si prirodzený pohyb, ktorý je vám príjemný a skrze svoje telo si užívať radosť z uvoľnenia, ľahkosť z pustenia starostí a obnovenie životnej energie.
Nechať sa viesť vlastným telom, hudbou, tónmi, tichom, sprievodným slovom, pohybom, tancom, dychom a skrze telo v pohybe, uvoľniť myseľ. A tak, cez uvoľnenú myseľ, otvoriť vnímanie seba a svojich pocitov a cez mindfulness, vlastnú všímavosť, sa naladiť na svoje potreby, čo je potrebné práve TU a TERAZ.
Budem vás veľmi rada sprevádzať sebapoznávacím procesom v rôznych témach, v zmysle pozitívnej psychológie. Cez pohyb, intuitívny tanec, aromaterapiu a arteterapiu sa oTVORíme lupienok za lupienkom svojej podstate ženy.
Staneme sa vlastnými všímavejšími pozorovateľkami.
 
29.9.2023                   Zmena je Nový začiatok
 
Začiatok TIT:
6.10.2023                   Zrodenie ženy
13.10.2023                 Živly 1 (tanec protikladov: voda-oheň)
27.10.2023                 Živly 2 (tanec protikladov: vzduch-zem)
3.11.2023                   Moje vnútorné JA
17.11.2023                 Mesačnica 1 (tanec vedmy a panny)
24.11.2023                 Mesačnica 2 (tanec milenky a matky)
8.12.2023                   Dôvera a vďačnosť
15.12.2023                 Sebaláska (+výroba vianočného darčeka)
 
Kedy?                          od 17.30 do 20.00 hod.
 
Kde?                           Park Oddychu - INSPIRO - nové priestory


Ako?                           Prihlasovanie vopred na 0903 783 174 alebo macaglasa@gmail.com