Funkčný tréning definovaný ako komplexný tréningový program, pri ktorom je zapojených do činnosti čo najväčšie množstvo svalových skupín takou formou, aby cvičenie v maximálne možnej miere napodobňovalo klasické denné aktivity trénujúceho.  Vo funkčnom tréningu sa najviac používajú kľuky, drepy, ľahy - sedy, výpady, výskoky na vyvýšenú plochu a niektoré špecifické cviky s váhou vlastného tela. Cieľom je cvičiť rýchlo, dynamicky, ale zároveň koordinovane.
Funkčný tréning je vhodný pre všetkých bez rozdielu veku, pohlavia i športových predpokladov, jeho použitie neovplyvňuje ani športová výkonnosť – vhodný výber cvikov existuje pre začiatočníkov, ale aj tých, ktorí majú skúsenosti s niekoľko mesačným, aj ročným tréningom.

Je to aj veľmi vhodná forma kondičného tréningu aj pre športovcov špičkovej úrovne - vďaka vyváženosti môže efektívne prispieť k odstráneniu svalovej disbalancie a disfunkcie zapríčinenej jednostranným zaťažovaním pri hlavnej športovej aktivite (tenis, futbal, hokej, kulturistika atď.) Je nutné si uvedomiť, že funkčný tréning je výrazne iný ako klasické posilňovanie a čo je dôležité, môže mať aeróbny alebo anaeróbny charakter - záleží od intenzity prevedenia, tempa cvičenia, počtu vykonávaných opakovaní a sérii a celkovej dĺžky intervalu cvičenia. Ak má funkčný tréning anaeróbny charakter, zlepšujete si ním kondíciu kardiovaskulárneho a cievneho systému, aeróbny charakter výrazne napomáha pri redukcii hmotnosti a maximálne efektívne páli podkožný tuk.

V oboch prípadoch benefitom navyše je rozvoj pružnosti, rýchlosti, stability i koordinácie.

Zatrénujte si s Marcelom Kratochvílom v pondelok, v stredu, alebo v piatok o 19:00. Nahláste sa na tréning na čísle 0915432162.