ENGLISH FOR MUMs WITH KIDS THURSDAYS @13:00

Konverzačné hodiny angličtiny  
 
Cieľom konverzačných hodín je zlepšiť schopnosť plynulo konverzovať v angličtine. Ak máte obavy hovoriť po anglicky, pri cestovaní alebo po dlhšej pauze pri návrate do práce, konverzačné hodiny Vám pomôžu oprášiť si ju.
Počas 60 minút sa zameriame na čítanie, rozprávanie a počúvanie. Budeme dopĺňať slovnú zásobu a bežné hovorové výrazy. Na každej hodine sa budeme venovať jednej téme. Keďže konverzačné témy kurzov a hodín na seba nenadväzujú, môžete sa pridať vtedy keď Vám to vyhovuje.
Výhodou je, že rodič si môže zobrať aj svoje dieťa. V miestnosti je dostatok miesta na hranie a lozenie.

Formát lekcie: 
60 min. -  úvod a small talk, čítanie článku k téme a zodpovedanie otázok, konverzácia. Súčasťou lekcie je materiál na samoštúdium.
Maximálny počet účastníkov: 8

Konverzácie sa konajú v hodinových intervaloch každý štvrtok od 13:00 v Inspiro.

Hodiny vedie Eva Tinková - držiteľka odbornej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka 2.stupňa, so zameraním na prírodné vedy.
 
Cena:
- 4 týždňový kurz pre jednu osobu - 20 Euro. Jednu hodinu z kurzu je možné vymeškať, ak svoju absenciu oznámite aspoň 12 hodín vopred. Hodinu si môžete nahradiť v ďalšom kurze.
- Ak bude voľné miesto, jednorázový vstup na hodinu je 6 Euro

Pre viac informácií a dohodnutie si rezervácie miesta v konkrétnom intervale kontaktujte lektoru na tel.č: 0903 327 507, alebo email: evatinkova@gmail.com.

OTVORENÁ HODINA ZADARMO vo ŠTVRTOK 25.1.2018 od 13:00