BABY BALANCE - cvičenie pre najmenšie deti

Baby Balance je hudobno-pohybové, skupinové cvičenie pre deti od 3 mesiacov do 4 rokov.
Pozri VIDEO o Baby Balance TU.


DEŤOM PRINÁŠAME RADOSŤ A SKÚSENOSTI, RODIČOM INŠPIRÁCIU, PODPORU A POTEŠENIE Z POHĽADU NA SVOJE ŠIKOVNÉ DETIČKY.
Deti cvičia v sprievode svojich rodičov, babičiek, iných rodinných príslušníkov, alebo opatrovateľov. Projekt rešpektuje individuálne potreby detí, preto Balansákov rozdeľujeme do viacerých kategórií:
Mini - 3 mes. - 12 mes.
Explorer - 13 mes. - 25 mes.
Junior - 26 mesiacov - 3 roky
Vekové hranice sú orientačné, vždy dbáme na aktuálnu úroveň schopností dieťaťa. V online Prihláške nájdete detailnejšie rozdelenie podľa mesiacov dieťatka.

Cieľom projektu Baby Balance je:
1. stimulácia zdravého psychomotorického a sociálno-emocionálneho vývoja detí prostredníctvom hravých činností a cvičení
2. príprava na vstup do materskej školy, uľahčenie adaptácie detí v novom sociálnom prostredí, ktoré je pre ne prvým výrazným medzníkom v živote. Vedenie k samostatnému, zdravo sebavedomému konaniu, podpora schopnosti presadiť sa v kolektíve, pozitívne sebahodnotenie.

V INSPIRO balansujeme v týchto kategóriách a predbežných časových intervaloch:


PONDELOK tréningy s Ivkou Polášovou
 9:00 Explorer 2 - deti 17-20 mesiacov
10:00 Explorer 2 - deti 20-25 mesiacov
11:00 Junior - deti 26-30 mesiacov
12:30 Mini 3 - deti 9-12 mesiacov 

UTOROK tréningy s Terezkou Šimovičovou
13:00 Mini 2 - deti 6-8 mesiacov
14:10 Mini 1 - deti 3-5 mesiacov

STREDA 
tréningy s Ivkou Polášovou
  9:00 Explorer 1 - deti 15-17 mesiacov 
10:00 Explorer 2 - deti 20-25 mesiacov
11:00 Junior - deti 29-39 mesiacov

ŠTVRTOK 
tréningy s Terezkou Šimovičovou
10:00 MINI 1 - deti 3-5 mesiacov
11:15 MINI 2 - deti 6-8 mesiacov
12:30 MINI 2 - deti 6-8 mesiacov

PIATOK tréningy s Ivkou Polášovou
  9:00 Explorer 1 - deti 13-14 mesiacov 
10:00 Explorer 2 - deti 20-25 mesiacov
11:00 Explorer 1 - deti 15-17 mesiacov

Prihlásiť sa môžete priamo online, je to veľmi jednoduché. http://babybalance.sk/prihlaska/, alebo mailom info@babybalance.sk. Tešíme sa na vás. :-)

Viac informácií nájdete na stránke www.babybalance.sk

 

POZRITE SI KOMPLETNÝ ROZVRH AKTIVÍT PRE DETI TU!