FUNNY KIDS GYM

Funny Kids Gym je kurz zameraný na zábavné pohybové cvičenia formou hier.
Cieľom nášho kurzu je vybudovať u detí pozitívny vzťah k pohybu hravými športovými aktivitami.
Jednotlivé pohybové aktivity sú zamerané nielen na rozvoj pohybových vlastností, všestrannosť,  ale aj na logické myslenie u detí a ich psychickú pohodu.

Kurz je vedený lektorkou s bohatými skúsenosťami v oblasti športu a zábavných pohybových animácií.
Deti sa môžu tešiť na známe aj menej známe zábavné pohybové hry, ktoré u detí s určitosťou vyvolávajú radosť z pohybu a úsmev na tvári.
 
Nebudú chýbať pohybové prvky ako gymnastika, atletika, loptové hry, cvičenia na zdravé nôžky, hry na priestorovú orientáciu.

Deťom za absolvovaný kurz vyhotovíme certifikát a každé dieťa na začiatku dostane
knižočku do ktorej po každej hodine dostane pečiatku. Darčeky za úspešne zvládnutý kurz budú čakať každého kamaráta.
 
Kurz trvá 12 hodín + 2 náhradné hodiny, na ktoré môžu ísť aj detičky, ktoré nechýbali a tak máte celkovo k dispozícii 14 hodín.
Cena za kurz / 110€
 
Začiatok kurzu / 19.9.2023

V prípade záujmu Vás prosím o záväzné prihlásenie s  vyplnením dolu uvedených informácií a poslať na mail kurzy.fajnovo@gmail.com

Miesto kurzu:
Deň a čas kurzu:
Meno a vek dieťaťa:
Vaše Meno a priezvisko:
Telefónny kontakt:
Mail:

Ukážkovú hodinu kurzu nerobíme, je možné prihlásiť sa iba priamo na kurz.
Po vypísaní prihlášky Vám dáme vystaviť faktúru, ktorú Vám následne odošleme.

Kontaktná osoba Katarína Baxová +421 918 389 346