BOJOVÉ ŠPORTY A SEBAOBRANAMilí rodičia, rozširujeme našu ponuku záujmových cvičení pre deti z produkcie KRÚŽKY V ŠKOLE
Skúsený tím, ktorý si za dva roky pôsobenia získal priazeň viac ako 2000 detí a aktuálne pôsobí na 80tich školách a škôlkach v Bratislave a jej okolí.
Krúžok Bojové športy a sebaobrana zahŕňa komplexnú športovú prípravu. Učíme deti koordináciu pohybov, obratnosť, rýchlosť, postreh a základné prvky sebaobrany. Podporujeme kamarátstvo a spoluprácu. Agresivitu a útočnosť v našich krúžkoch nenájdete. Vhodné i pre dievčatá a deti od 6 rokov.

Opis krúžku:

 • Po úvodnej časti lekcie zloženej z nástupu s pozdravom dochádza k postupnému zvyšovaniu tepovej frekvencie, ktorá je dôležitá pre funkčnú a metabolickú prípravu organizmu. Nasleduje dynamický strečing, teda preťahovanie svalových partií, ktoré budú zaťažované.
 • Pri nácviku nových pohybových schopností je dôležitá perfektná ukážka so slovným výkladom, kde sú deti upozornené na najčastejšie a najväčšie chyby. Po ukážke nasleduje nácvik. Lekcia ďalej zahŕňa cvičenie zamerané na rýchlostný silový rozvoj, cvičenie krátkeho trvania v maximálnej intenzite (šprinty, skoky, behanie po štyroch, štafetové behy a pod.).
 Najzásadnejšie prvky, alebo čo by mali deti vedieť po jednom roku výučby:
 • Všeobecné prvky: kotúľ vpred, kotúľ vzad, premet stranou (základ), lozenie na chrbte a na bruchu, mostíky (na rukách a na ramenách), všeobecná flexibilita – preťahovanie
 • Špecifické prvky (oblasť bojových športov): pádová technika (pády vzad a vpred, prípadne stranou), základy preťahov, základy pretlakov, základy držania súpera (v rôznych pozíciách), nadväzovanie kontaktu – snaha chytiť alebo dotknúť sa súpera, zabránenie kontaktu protivníkovi, obrana proti objatiu, obrana proti škrteniu, obrana proti držaniu zápästí, základy z bojových športov (polohy, prechody medzi polohami, pohyby ramien, nôh, spôsoby nadväzovania dotykov a pod.)
Dôležité výstupy z krúžku Bojových športov a sebaobrany sú:
 • podporovať sebakontrolu
 • nebáť sa kontaktu s partnerom
 • učiť deti dobrému a zlému kontaktu
 • učiť zodpovednosť za seba navzájom
 • učiť predchádzaniu nebezpečným situáciám
 • viesť deti k prirodzeným prejavom súťaživosti a bojovnosti v súlade s dodržiavaním fair-play
Deti zoznámime s najznámejšími druhmi bojových športov. Naším cieľom je aj najmladšie deti naučiť automatizované reakcie sebaobrany pre prípadné napadnutie. Ide o športovú prípravu a prípravu pre intenzívne konkrétne bojové umenie. V krúžku dbáme na športovanie pre zdravie, zvyšujeme fyzickú kondíciu, obratnosť, psychickú vyrovnanosť, sebadôveru, čestnosť a kamarátstvo.

Ďalšie informácie:

 • V krúžku je dodržaná maximálna bezpečnosť. Počet deti v krúžku je max.12.  
 • Cena krúžku je 73 EUR na polrok, pri výučbe 1x týždenne. 
 • Tréningy sa konajú vždy v piatok o 16:00 pre deti 1.stupňa ZŠ.
 • Začíname v piatok 7.10.2022!
 • PRIHLÁSTE SA TU

Čo so sebou na krúžok?

 • Pohodlné športové oblečenie, športovú obuv a zabezpečiť pitný režim